Navigatie Link overslaanHome » Kennisbank » Je verzekering en drank

Sterk verhoogde kans op een ongeluk

Het ongevalsrisico in het verkeer neemt exponentieel toe naarmate iemand meer alcohol in het bloed heeft. Bij een bloedalcoholgehalte van 0,5‰ is de kans op een ongeval ongeveer anderhalf keer zo groot, oplopend tot zeventien keer bij 1,8‰. De omvang van de toename hangt ook af van factoren zoals geslacht, gewicht (en vetgehalte), leeftijd en drink- en rijervaring.

Het gebruik van alcohol gaat vaak samen met andere vormen van risicogedrag dat kan leiden tot ongevallen en verwondingen. Denk daarbij aan het niet dragen van gordels en het rijden met een te hoge snelheid (ook in risicovolle gebieden zoals woonwijken).

De gevolgen voor het rijgedrag

Alcohol heeft eerst (bij een laag promillage) een effect op de bewuste informatieverwerking. Hierdoor vermindert de flexibiliteit, worden gelijktijdig verschillende handelingen moeizamer verricht en neemt de foutgevoeligheid af. Automatismen worden het laatst (bij een hoog promillage) aangetast. Dit verklaart het verschijnsel dat mensen onder invloed van alcohol schijnbaar moeiteloos de auto bedienen en de route naar huis weten te vinden. Maar fout gedrag bijvoorbeeld, wordt niet opgemerkt, signalen uit omgeving worden niet opgepikt en het vermogen te reageren neemt af.

Studies waarbij proefpersonen in auto's rijden laten zien dat:

Vanaf 0,5‰ aspecten als rijden met constante snelheid, koershouden en reactiesnelheid bij onverwachte situaties verslechtert;
Vanaf 0,4‰ eigen fouten over het hoofd worden gezien;
Vanaf 0,2‰ de verdeelde aandacht verslechtert;
Vanaf 0,15‰ de informatieverwerking verslechtert;
De stabiliteit van de taakuitvoering vermindert;

Bij Goed Rijden past geen alcohol!

Goed rijden is veel meer dan je aan de verkeersregels houden. Het gaat om je totale houding in het verkeer. Je zou zelfs kunnen stellen dat het soms beter is om je niet aan de regels te houden. Zoals bijvoorbeeld iemand voorrang geven in plaats van te nemen. Goede Rijders mijden dus risico's in het verkeer. Goede Rijders gebruiken dan ook géén alcohol wanneer zij achter het stuur zitten. Met teveel drank op achter het stuur kruipen kent grote gevaren voor medeweggebruikers, jezelf, passagiers en je auto.

Hoe zit het met je autoverzekering?

Wanneer je schade aan je auto veroorzaakt terwijl je te veel alcohol hebt gebruikt, dan wordt de schade aan je eigen auto door je verzekeraar niet vergoed. Wanneer je als tegenpartij betrokken raakt bij een aanrijding die wordt veroorzaakt door een dronken bestuurder dan wordt je schade bijna altijd door de verzekeraar van deze automobilist betaald. De verzekeraar van deze tegenpartij is namelijk wettelijk verplicht om je de schade te vergoeden en kan hiervoor rechtstreeks worden aangesproken. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal deze verzekeraar de ontstane WA schade op de verzekeringsnemer verhalen. Is dit terecht of moeten indirect alle verzekerden bij een verzekeraar voor de schade opdraaien?

Wij verhalen schade die ontstaat door drankmisbruik in het verkeer

Meer dan de helft van de onderzochte verzekeraars verhaalt een WA schade bij drankmisbruik niet op de verzekeringsnemer. Polis Direct wil de schadelast beperken om daarmee de premies laag te kunnen houden. Als iemand met drank op achter het stuur zit, dan hoeven niet alle verzekerden van Polis Direct hier de dupe van te zijn. Bij schades waarbij alcohol in het spel is beëindigen wij dan ook altijd de verzekering.

Welke verzekeraars verhalen WA schade op de bestuurder, klik op deze link voor het complete overzicht.