Dekkingen

van Polis Direct
Bepaal zelf welke dekking bij je past. Je hebt keuze uit:
  • Basis zekerheid (WA)
  • Extra zekerheid (Beperkt casco)
  • Volledige zekerheid (Volledig casco/allrisk)

Aanvullende dekkingen

van Polis Direct
Bepaal zelf welke aanvullende dekkingen bij je passen. Je hebt keuze uit:
  • Ongevallenverzekering opzittenden
  • Verhaalsrechtsbijstand

Mogelijkheden motorverzekering

Bij de Polis Direct motorverzekering kun je kiezen uit de volgende dekkingen:

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Dit is de standaard wettelijk verplichte motorverzekering voor schade die je bij anderen veroorzaakt.

Beperkt casco

Naast de wettelijke aansprakelijkheid zijn met deze motorverzekering ook diefstal, brand, storm, hagel, aanrijdingen met loslopende dieren en schade door natuurrampen verzekerd.

Volledig casco (allrisk)

Met deze motorverzekering zijn, naast de wettelijke aansprakelijkheid en de beperkt cascodekking, ook botsen, over de kop slaan en/of van de weg raken verzekerd en andere van buiten komende oorzaken, ook als deze gebeurtenissen het gevolg zijn van een eigen gebrek aan de motor. Ook is schade aan helm en/of kleding tot maximaal € 1000,- per opzittende gedekt.

Uit welke aanvullende dekkingen kan je kiezen?

Je kunt je motorverzekering uitbreiden met de volgende aanvullende verzekeringen:

Ongevallenverzekering voor opzittenden

Met deze ongevallenverzekering zijn alle opzittenden, inclusief de bestuurder, verzekerd voor een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt tussen jou en Polis Direct vastgesteld tijdens het afsluiten van de verzekering. Het wordt uitgekeerd bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval met de motor.

Schadeverzekering voor opzittenden

Deze verzekering biedt dekking voor schade na een ongeval als gevolg van letsel, beschadiging/verlies van zaken van de opzittenden van de motor of immateriële schade (smartengeld).De verzekering dekt de schade:

  1. bestaande uit geneeskundige kosten als gevolg van schade door letsel van verzekerden, alsmede de kosten die overlijden tot gevolg heeft;
  2. ten gevolge van beschadiging of verlies van zaken van één van de opzittenden anders dan door diefstal en vermissing.

Het standaard verzekerd bedrag is € 15.000,-.
Het maximale verzekerde bedrag is € 25.000,-.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Met de verhaalsrechtsbijstandverzekering kun je als eigenaar, bestuurder en opzittende een beroep doen op rechtsbijstand. Je krijgt dan juridische hulp als je met de motor bij een verkeersongeval betrokken bent en je het er niet mee eens bent dat iemand je daarvoor aansprakelijk stelt.

Laat je terugbellen

Wij bellen je graag terug op het tijdstip dat jou uitkomt

Bel mij terug