Navigatie Link overslaanHome » Alles over Polis Direct » Disclaimer

Disclaimer 

Met uw bezoek en gebruik van deze website stemt u automatisch in met onderstaande bepalingen.
 
Uitsluiting aansprakelijkheid
Wij zijn niet – direct of indirect - aansprakelijk voor eventuele schade die u loopt door uw bezoek of gebruik van deze site. Ook bieden wij geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. 
 
Informatie op deze site
Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch aanvaardt de eigenaar van de website, Bovemij Financiële Diensten B.V., geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. 
 
Op overeenkomsten met ons zijn de bepalingen van onze polisvoorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor deze bepalingen te wijzigen. Bij afwijkingen in de tekst van de gedrukte polisvoorwaarden en de op deze site opgenomen polisvoorwaarden, gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens van en naar deze site. Wij behouden ons het recht voor de inhoud op deze site (teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) te wijzigen. 
 
Verwijzingen hyperlinks
Op onze site zijn banners en links opgenomen naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe websites of websites waarop een link is opgenomen naar onze site. Lees hiervoor de disclaimer, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van, of in licentie bij, ons dan wel andere partijen. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
 
Virussen

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze site toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.