Navigatie Link overslaanHome » Klantenservice » Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, inzicht moeten verschaffen in de aard van de dienst­verlening die geboden wordt. Aangezien wij bemiddelen bij de totstand­koming van verzekeringen, zijn wij in de zin van de bovengenoemde wet een financiële dienstverlener. Door middel van deze dienstenwijzer informeren wij u over de aard van onze dienstverlening.

Download hier de dienstenwijzer